Varje bygge är enligt lag tvunget att ha en kontrollansvarig som kontrollera att gällande byggregler för både bygg-, rivnings-, och markaråtgärder. Det är upp till varje byggherre att dessa följs av alla som arbetar på bygget. Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra. Magnus Axelsson Konsult AB arbetar som kontrollansvarig i Halmstad med omnejd. De har certifikat som kontrollansvarig vilket är ett krav för att få jobba som kontrollansvarig. För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac. Magnus Axelsson har lång erfarenhet och bred kunskap som kontrollansvarig, han har jobbat på många byggen runt om Halmstad och sett till att gällande bygglagar följs. Det är viktigt för både säkerhet och miljö. Följs inte gällande lagar kan det påverka säkerheten och miljön negativt men t.ex. olyckor eller miljöförstörande utsläpp som skadar omkringliggande natur. Tillsammans med Magnus Axelsson Konsult AB får du en pålitlig och professionell kontrollansvarig i Halmstad som gör sitt yttersta för att hjälpa dig att ditt bygge följer gällande byggregler.